ساید بای ساید دوو -D2S 3033

ساید بای ساید دوو -D2S 3033

ساید بای ساید دوو مدل D2S 3033
سیستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی
سامانه بار خانگی با تکنولوژی جدید
طبقات شیشه ای
چشم الكترونیكی هوشمند
مجهز به سامانه سرمایش فلزی